STARŠIE TÉMY

 TÉMA MESIACA tu vám prinášame rôzne zaujímavé témy ktoré by vám mohli byt užitočné.....

 

+ Ako prerobiť byt či dom bez pokuty?

Pri rekonštrukciách občas potrebujete súhlas stavebného úradu. Kedy musíte mať stavebné povolenie, kedy stačí prerábku ohlásiť a kedy netreba nikomu nič hovoriť?

BRATISLAVA. Ak sa chcete v lete pustiť do rekonštrukcie bytu či rodinného domu, bez potrebných povolení to ani neskúšajte. Búchanie, vŕtanie, špina a prach vyženú vašich susedov na stavebný úrad skôr, ako prestavbu stihnete dokončiť.

Úrady tvrdia, že podnetov od nahnevaných susedov, aj anonymných, v poslednom období pribúda.

Overujú sa aj anonymy

„Ľudia nahlasujú porušovanie stavebného zákona pomerne aktívne a orgány štátneho stavebného dohľadu sú povinné všetky tieto podnety prešetriť,“ upozornil Ján Forgáč, prednosta Spoločného stavebného úradu v Trenčíne.

Hoci nemáte zákonnú povinnosť susedov s menšími prerábkami oboznamovať, je dobré, ak vo vchode vyvesíte oznam s ospravedlnením, prípadne súhlas stavebného úradu s ohlásenými úpravami.

Vyhnete sa tak zbytočným emočným výbuchom a nedorozumeniam so susedmi. Pri väčších rekonštrukciách, napríklad pri zásahoch do nosnej priečky, sa už bez súhlasu susedov väčšinou nezaobídete.

V rámci stavebného zákona sa neupravuje samostatne, čo je možné robiť v rodinných domoch a čo v bytoch. „Nedá sa povedať, že v rodinných domoch si vlastník môže robiť bez povolenia, čo chce,“ hovorí Iveta Virsíková vedúca stavebného úradu v bratislavskej mestskej časti Rača.

 

Napríklad ak ide o zásah do statiky, o zmeny v nosnej priečke, je potrebné stavebné povolenie aj v prípade bytu v paneláku, aj v prípade rodinného domu.

Pri rekonštrukcii domu je povolenie potrebné aj v prípade, že sa dom zväčšuje pôdorysne alebo objemovo. Ohlásenie vo väčšine prípadov stačí pri výmene bytového jadra, výmene okien či balkónových stien.

Poplatky a pokuty

Správny poplatok za vydanie stavebného povolenia je 23 eur. Za ohlásenie sa neplatí. „Napriek tomu častým problémom pri rekonštrukciách bytov býva to, že sa vykonávajú bez ohlásenia,“ hovorí Slavěna Vorobelová, hovorkyňa Mestského úradu v Humennom. Pokuty za takéto priestupky sú do 331 eur.

„Za rekonštrukciu, ktorá si vyžadovala stavebné povolenie a nemala ho vydané, sa platí pokuta do 830 eur podľa povahy prípadu,“ doplnil Marek Tettinger, hovorca Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto.

Búrať nosnú stenu a zatepľovať môžete len s povolením

Kedy treba pri rekonštrukcii rodinného domu stavebné povolenie a kedy stačí ohlásenie, vysvetľuje Iveta Sabaková zo stavebného úradu v Trebišove.

BRATISLAVA. Vo všeobecnosti je potrebné rozdeliť stavby podľa zastavanej plochy. Ohlásenie stavebnému úradu postačí na stavby, ktoré sú drobnými stavbami, teda plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe.

Ich zastavaná plocha nesmie presiahnuť 25 štvorcových metrov, výška päť metrov. Pri podzemných stavbách hĺbka nesmie byť väčšia ako tri metre. Na všetky ostatné stavby je potrebné stavebné povolenie.

1. Garáž a prístrešok na auto

Postupovať budete podľa zastavanej plochy a podľa toho, či stavba plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe.

Ak napríklad vlastníte pozemok, na ktorom nie je nič postavené, napriek tomu, že chcete postaviť garáž s výmerou do 25 štvorcových metrov, potrebujete od stavebného úradu povolenie. Ak sa na pozemku nachádza napríklad rodinný dom, postačí stavbu ohlásiť.

2. Nový plot

Ak chcete zbúrať starý plot a postaviť nový, záleží na tom, či budete meniť trasu, robiť nové základy, meniť výšku a podobne. Ak to budete robiť, je potrebné drobnú stavbu ohlásiť. V prípade, že využijete existujúce základy a napríklad vymeníte len pletivo, pôjde o udržiavacie práce, na ktoré nepotrebujete ohlásenie.

3. Zateplenie domu

Ak si chcete zatepliť dom, potrebujete stavebné povolenie, súčasťou projektu má byť aj statický posudok a projekt požiarnej ochrany.

4. Nová strecha

Ak si chcete vymeniť starú strechu za novú, záleží na tom, či meníte len krytinu, v tom prípade nie je potrebné ohlasovať ani žiadať o stavebné povolenie. V prípade, že meníte tvar strechy, a teda zasahujete do nosných konštrukcií stavby, je potrebné stavebné povolenie.

5. Slnečné kolektory

Ak si chcete na dom namontovať slnečné kolektory, postačuje ohlásenie.

6. Bazén

Ak si chcete na záhrade vykopať bazén, v prvom rade je potrebná zmena druhu pozemku na stavebný pozemok, čo sa vybavuje na príslušnom pozemkovom úrade. Následne podľa zastavanej plochy buď stavbu ohlásite, alebo požiadate o vydanie stavebného povolenia.

7. Skalka s jazierkom

Ak si chcete postaviť skalku s jazierkom, záleží na tom, či budete potrebovať postaviť aj nejaké oporné múry, teda nakoľko veľké zásahy mienite v teréne robiť. Pri rozsiahlejších terénnych úpravách by bolo potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia o využívaní územia. V prípade, ak jazierko so skalkou nepresiahne 25 štvorcových metrov, postačí drobnú stavbu ohlásiť.

8. Búranie steny

Ak chcete v dome prebúrať stenu, záleží na tom, či ide o stenu nosnú, alebo nie. Ak ide o nosnú stenu, je potrebné stavebné povolenie, súčasťou dokumentácie musí byť statický posudok.

9. Nové rozvody

Ak chcete vnútri v dome vysekať elektrické káble a dať nové rozvody, nepotrebujete nič ohlasovať ani žiadať o stavebné povolenie. 

Dajte pozor na formality

Na výmenu okien stavebné povolenie nepotrebujete, hovorí o podmienkach pri rekonštrukcii bytov Jozef Schmidt zo stavebného úradu v Banskej Bystrici.

BRATISLAVA. Kto si chce vymeniť vaňu, kuchynskú linku, namontovať vstavanú skriňu alebo len vymaľovať, nikomu to oznamovať nemusí. Pri výmene elektrických rozvodov či zasklení balkóna je však lepšie zájsť na stavebný úrad.

1. Výmena okien

Na výmenu okien nie je potrebné stavebné povolenie ani ohlásenie. Podmienkou je, aby bol dodržaný pôvodný rozmer vymieňaných okien a členenie. V opačnom prípade budete potrebovať stavebné povolenie.

2. Spojenie kúpeľne a toalety

V prípade prestavby kúpeľne a možnosti spojenia s WC treba vychádzať z rozsahu stavebných prác. Bežne postačuje ohlásenie stavebnému úradu, ktorého prílohu tvorí posudok statika. V prípade zásahu do nosných priečok treba stavebné povolenie.

3. Rozšírenie dverí

Aj v prípade, že ide o zväčšovanie dverného otvoru, ktorý sa nachádza v nosnej stene, treba stavebné povolenie.

4. Zasklenie balkóna

Na zasklenie balkóna alebo loggie treba minimálne ohlásenie stavebnému úradu. Ten posúdi vhodnosť použitého systému, pokiaľ je prijatá nejaká všeobecná zásada v danom území z pohľadu architektonického stvárnenia vonkajších fasád bytových domov.

5. Výmena rozvodov

Treba vychádzať z rozsahu výmeny elektrických rozvodov. Odporúča sa problém konzultovať s príslušným stavebným úradom. Podstatné je, že na nových elektrických rozvodoch treba vykonať skúšku a vydať revíznu správu odborne spôsobilou osobou. 

Staré okná do smetiakov nepatria

O odpad, ktorý vznikne pri rekonštrukcii bytu alebo rodinného domu, sa musíte postarať.

BRATISLAVA. Staré dvere, okná, WC misa, tehly či drevené trámy. Odpadu, ktorý vám ostane po rekonštrukcii bytu, nie je málo. Čo s ním?

Základné pravidlá a pokuty rieši zákon o odpadoch, ale presné pravidlá, kto, čo, kde a kedy môže vyhodiť, si jednotlivé mestá a obce upravujú po svojom.

Aký je v tom rozdiel
 • drobný stavebný odpad – je odpad z bežných udržiavacích prác, napríklad tehly, keramika, sadrová stavebná hmota, sklo, drevo, kúsky betónu, kamene, výkopová zemina,
 • objemný odpad – odpad z domácnosti, ktorý svojím rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám a kontajnerom – nábytok, dvere, okno, podlahoviny, vaňa, WC misa a podobne.

 

Vo väčšine z nich platí, že stavebný odpad do smetného kontajnera nepatrí. Ak by vás nahlásil sused alebo by vás pristihla policajná hliadka, dostanete pokutu vyše 165 eur.

Najjednoduchšie je, ak sa na likvidácii odpadu dohodnete priamo s firmou, ktorá rekonštrukciu vykonáva. A to priamo v zmluve. Ak to nie je možné alebo si byt rekonštruujete svojpomocne, musíte sa o odpad postarať sami.

Ak prerábate byt na jar alebo na jeseň, možno budete mať šťastie. Najmenej dvakrát do roka sú totiž samosprávy podľa zákona o odpadoch povinné zabezpečiť zber objemných odpadov z domácností. Drobný stavebný odpad, ale aj starý nábytok tu môžete vyhodiť zadarmo.

Kedy a kde bude takýto kontajner na objemný odpad umiestnený vo vašom okolí, môžete sa informovať na miestnom úrade, konkrétne na oddelení životného prostredia.

Okrem toho môžete odpad odviezť do zberného dvora, ak ho obec či mesto má pre svojich občanov zriadený, takisto bezplatne. Bývajú však stanovené limity, zvyčajne jeden až 2,5 kubického metra na osobu a rok za stavebný odpad a 200 kilogramov na osobu za mesiac pri objemnom odpade.

Ak teda máte stavebného odpadu viac alebo ho nemôžete odviezť sami, musíte si objednať veľkokapacitný kontajner. Za ten sa platí. Pristavenie, odvoz kontajnera a likvidácia odpadu stojí v každom meste či obci inak. Priemerná cena sa pohybuje medzi 170 až 300 eurami. 

 

+Ako je to s teplotou vlhkosťou a plesňou?

Tento článok chce troška kuchynským a troška odborným slovom opísať problematiku vlhkosti v byte.

Ak nepotrebujete vedieť podrobnosti, čítajte len odstavce s fialovým nadpisom.

Napísal som aj kratšiu verziu Naučte sa vetrať v zime -  ušetríte.

 

Teplota, vlhkosť, pohoda

Aby ste sa cítili doma dobre, nemôžete mať vlhkosť ani vysokú – ani nízku. 

 • Najvhodnejšia teplota v izbe je 18-21 °C (ale ja mám rád 22°C).
 • Najvhodnejšia relatívna vlhkosť vzduchu je  45-55 %.
 • Veľmi vlhký vzduch nad 60% podporuje rozmnožovanie zárodkov plesní a mikroorganizmov, ktoré dokážu vyvolať alergie, astmu alebo aj  infekcie dýchacích ciest.
 • Veľmi suchý vzduch (pod 35%) spôsobuje vysušenie očí a slizníc – neskôr dráždivé reakcie až zahlienenie, bolesti hlavy a hrdla.
 • Vlhký vzduch sa horšie zohrieva – studený (aj keď relatívne vlhký) vzduch zvonka sa pri zohriatí stáva suchý a spotrebujete menej tepla ako na zohriatie vlhkého vzduchu.
 • Teplý vzduch je smädný (na vodu - vypije jej viac), studený vzduch je abstinent.

 

Zateplili ste, máte plastové okná a zle sa vám dýcha?

To práve preto, že ste zateplili – byt je nepriedušný. Staré steny (panel alebo aj tehla) "dýchali" – brali - sali vlhkosť zo vzduchu v miestnosti, vlhkosť vsiakla do stien a vietor ju potom odfúkal z povrchu vonku – za cenu tepelných strát, staré drevené okná prefukovalo, vzduch sa vymieňal. Ak ste zateplili nedávno, nezanedbajte to, byt môže zvlhnúť alebo aj oplesnieť – ak ste zabudli na VETRANIE!

 

Každý človek do svojho okolia vydýchava okrem iného aj vodnú paru a oxid uhličitý (CO2), tieto treba z obytných miestností odstrániť.

 • Za deň človek vypotí a vydýcha 1 až dva litre vody a vydýcha skoro kilogram oxidu uhličitého - my sme sa učili ešte o kysličníku uhličitom ale ktosi ma presviedčal že je to ten istý plyn.
 • Vzduch ktorý vydychujete obsahuje asi 4% CO2, vonkajší (čerstvý) vzduch stokrát menej.
 • Obsah CO2 by nemal presiahnuť 0,1% - pre obytné miestnosti sa odporúča maximálne 0,07% (udáva sa 700 objemových ppmv – part per milion – sú to tzv.  Pettenkoferove kritériá), nad 1000 ppmv je cítiť únavu, nad 2500 vznikajú trvalé zdravotné problémy, nad 25000 človek umiera udusením.
 • Norma odporúča v miestnosti (nech má 75 m3) s tromi spiacimi osobami vymeniť (všetok) vzduch približne raz za hodinu, ak tam pracujú, cvičia alebo varia, ešte rýchlejšie.
 • V našej miestnosti - ak by bola vzduchotesná - by človek ťažko prežil dva dni - udusil by sa.
 • Náš tip: Monitory obsahu oxidu uhličitého

 

Vzťah medzi teplotou a vlhkosťou vzduchu:

Ak je vlhkosť vzduchu v miestnosti privysoká, hlavne vetranie v zime sa vám môže zdať ako nezmysel, keďže vzduch vonku je studený a takisto dosť vlhký. Studený vzduch však môže absorbovať len málo vlhkosti, alebo (veľmi veľmi studený) dokonca neabsorbuje žiadnu. Keď ale otvoríte okno a necháte vetrať, studený vzduch sa zohreje a môže naberať vlhkosť, čím jeho relatívna vlhkosť klesne!

 

Vzduch "pije" vodu:

čím je teplejší, tým viac. Meter kubický vzduchu teplého 30°C vypije vyše 30 gramov vody, ten istý kubík pri teplote 1°C šesťkrát menej – asi 5 gramov vody. Čím je vzduch teplejší, tým viac vody vo forme pary (tú nevidíme, vidíme len zrazenú paru – hmlu) sa do neho zmestí.

 

Čo je to relatívna vlhkosť (RH)?

jednoducho povedané je to pomer toho množstva  vody čo vzduch už vypil k tomu čo dokáže maximálne vypiť – pri rovnakej teplote. Kubík vzduchu s relatívnou vlhkosťou 100% a teplotou 1 °C obsahuje 5 gramov vody zatiaľ čo kubík s rovnakou relatívnou vlhkosťou 100% ale 30°C teplý obsahuje 30 gramov vody.

 

Absolútna vlhkosť

je množstvo vodnej pary v gramoch v 1 metri kubickom vzduchu.

 

Rosný bod je vzťah medzi teplotou a relatívnou vlhkosťou:

Ak je vzduch ochladzovaný (pri jednej, stálej absolútnej vlhkosti), tak relatívna vlhkosť časom dosiahne svoje maximum 100%. Ak sa vzduch ochladzuje naďalej tak vodná para nahromadená vo vzduchu začne kondenzovať a vytvárať mokré plochy na chladnejších miestach. Pri teplote vzduchu 20° C a relatívnej vlhkosti 65% má rosný bod hodnotu 13,2°C. Čo to presne znamená? Vzduch začne kondenzovať a vytvárať kvapky vody na miestach stropu a stien, ktoré sú chladnejšie ako 13,2°C. To môže viesť k tvorbe plesní a následnym problémom so zdravím.

Ak je relatívna vlhkosť napríklad 40%, tak rosný bod má hodnotu len 6°C, ale pri 70%tnej vlhkosti sa zarosia predmety chladnejšie ako 14°C.

 

Rosný bod ešte raz, jednoducho - Rosný bod je teplota vzduchu pri ktorej je najviac nasýtený – napitý vodnou parou. Pri nižšej teplote ako je rosný bod sa vodné pary začínajú zrážať – kondenzovať.

 

Takže: Čo sa deje pri vetraní?

Inak je to v zime a inak v lete, v lete sú obyčajne pomery vonku a vnútri skoro rovnaké, vetraním však odstránime CO2 a pachy.

A čo v zime? Predstavte si, že by ste mohli naraz vybrať z miestnosti všetok vzduch, vonku ho ochladiť a doniesť ho naspäť. V miestnosti (5x5x3 metre) máme 75 kubíkov vzduchu, nech je pri teplote 20°C úplne napitý – má relatívnu vlhkosť 100% - v tejto miestnosti je spolu vo vzduchu liter aj štvrť vody (1275 gramov - to je vlastne jeho ABSOLÚTNA vlhkosť). Si predstavte, že všetok vzduch v našej miestnosti ochladíme na 0°C (vynesieme ho von z miestnosti) – para skondenzuje (vyzráža sa, spadne na zem) a aj keď sa jeho relatívna vlhkosť nezmení (bude mať 100%) ale do tých našich 75 kubíkov sa zmestí už iba necelé 4 deci vody (375 gramov - absolútna vlhkosť sa výrazne znížila, relatívna vlhkosť sa zatiaľ nezmenila - vzduch drží toľko vody čo unesie). A vezmime ten vzduch naspäť do izby a ohrejeme ho na 20°C – čo sa stalo? Zrazu "mu chýba" deväť deci vody (toľko je schopný zasa vypiť - keď sme vzduch vrátili naspäť a ohriali, jeho absolútna vlhkosť sa nezmenila - je 375 gramov, ale relatívna vlhkosť sa znížila na tretinu).

Ten 100% vlhký vzduch z našej miestnosti - ochladený a následne zohriaty - teda vyvetraný - má relatívnu vlhkosť menej ako 30%!! (to nič, trvalo mi do jari kým som pochopil prečo, ale funguje to).

Záver: ak v zime vyvetráme, odstránime z miestnosti vlhkosť. Ak vyvetráme rýchlo, ušetríme teplo a tým aj peniaze.

Prečítajte si aj Naučte sa vetrať v zime -  ušetríte.

 

 

Rosný bod v °C

Izbová teplota v °C

Relatívna vlhkosť vzduchu v %

30%

40%

50%

60%

65%

70%

80%

90%

30

10,5

14,9

18,4

21,4

22,7

23,9

26,2

28,2

25

6,5

10,5

13,9

16,7

18

19,1

21,3

23,2

20

1,9

6

9,3

12

13,2

14,4

16,4

18,3

15

-2,2

1,5

4,7

7,3

8,5

9,6

11,6

13,4

10

-6

-2,6

0,1

2,6

3,7

4,8

6,7

8,4

 

 

Prečo nám vlhnú a potom plesnejú steny?

Vlhnú a potom plesnejú miesta, ktorých teplota je nižšia ako rosný bod. Pri teplote vzduchu 20° C a relatívnej vlhkosti 65% má rosný bod hodnotu 13,2°C. Čo to presne znamená? Vzduch začne kondenzovať a vytvárať kvapky vody na miestach stropu a stien, ktoré sú chladnejšie ako 13,2°C. Plesne (ich zárodky – spóry) sa zakoreňujú tam, kde je vlhko.

 • Čo s tým? - Znížiť vlhkosť a/alebo zvýšiť teplotu. Lacnejšie je zníženie vlhkosti.
 • Plesne neznášajú sucho a prúdenie vzduchu.
  Okrem vlhkosti treba z bytu odstrániť aj CO2 a pachy.

Náš tip: Vetrací teplomer s vlhkomerom - porovná podmienku v miestnosti a vonku a ukáže či treba vetrať alebo zavrieť okno.

 

Náš tip: S Pavúkom môžete zaznamenávať údaje o teplote a vlhkosti po celom dome. Podľa potreby ich uložíte do počítača.

 

TAKŽE VETRAŤ, VETRAŤ, VETRAŤ !

Ako na to a čo za to?  Tri možnosti:

 1. Vetranie bez investície pravidelné vetranie - tri až štyrikrát denne ráno, napoludnie, popoludní a pred spaním. Samozrejme, ak nie ste doma, nemusíte bežať z roboty domov napoludnie vyvetrať. V zime treba vetrať krátko – suchý vzduch v našej miestnosti nemá ani 100 kilo (kubík suchého vzduchu má hmotnosť asi 1,2 kg) – vyženieme ho von aj s vlhkosťou – a rýchlo naberieme nový tak aby nám neochladli steny, podlaha a strop – ktorých hmotnosť a aj schopnosť podržať teplo je stonásobne vyššia ako pri vzduchu.
  Krátkym účinným vetraním v zime ušetríme peniaze za teplo:
  • Otvorte okno dokorán – ak sa dá urobte prievan, vonkajšia tabla okna sa zarosí – počkajte kým orosenie zmizne a zavrite okná.
  • Ak sa vám pri vetraní dá vypnúť radiátor, ušetríte.
  • Suchý vzduch sa ohrieva rýchlejšie a lacnejšie ako vlhký!
  • V lete môžete vetrať podľa ľubovôle. Vlhkosť a teplota vonku a vnútri je približne rovnaká, treba von dostať vydýchaný vzduch (CO2).
 2. Riešenie za 20-30 EUR. Kúpte si teplomer s vlhkomerom, ktorý vám ukáže vlastnosti vzduchu. Niektoré sú so zobrazením pohody, dá sa kúpiť aj taký čo pípaním upozorní, že vzduch je vlhši ako by mal byť. Ak vlhkomer ukáže vyššiu vlhkosť vyvetrajte. Vlhkosť by mala byť medzi 45 až 55 percent. V lete to bude obyčajne viac.       Náš tip: Vetrací teplomer s vlhkomerom - porovná podmienku v miestnosti a vonku a ukáže či treba vetrať alebo zavrieť okno.
 3. Nútené/riadené vetranie s rekuperáciou tepla je najlepšie ale aj najdrahšie riešenie - ale vstávať aj v zime do vyvetraného bytu je na nezaplatenie!
  • Čo je to rekuperátor? Je to ventilátor s výmenníkom čo vyháňa vydýchaný navlhnutý vzduch z miestnosti (alebo z celého domu) a pritom týmto vzduchom zohrieva čerstvý vzduch ktorý nasáva z vonku do miestnosti alebo bytu.
  • Koľko ušetrím? Ak máte zateplený byt tak až 30% nákladov na teplo. Rekuperátor spotrebováva typicky 40 až 100Wattov pre ventilátor, v zime je však treba zabezpečiť predhrievanie vzduchu zvonka aby nezamŕzal typicky 1 kW, ale to sa dá riešiť aj iným spôsobom (zemný výmenník...)..
  • Aké rekuperátory sa varábajú?
   • Centrálne – jedna skriňa s rozvodmi odsáva vzduch (obyčajne) z kúpeľne a z kuchyne a čerstvý vháňa do obyvačky a spálne.
   • Lokálne – skrinka veľkosti kufra sa pripevní na stenu, samozrejme sú potrebné dva otvory na vonkajšiu stenu (aspoň 10 cm priemer).
   • Riadený rekuperátor môže byť dosť inteligentný prístroj ktorý vám zebezpečí komfortné bývanie, ale to už je iná kapitola.

 

 

Profil Autor: Milan Kotruch, Elso Philips Service, spol. s r.o.

Článok si nedáva za cieľ technicky presný popis, napísal som ho preto lebo som tomu ani ja celkom nerozumel.

Niečo som opísal z technických tabuliek, niečo našiel na nete a niečo domyslel a dopočítal, ak som sa pomýlil, dajte mi vedieť

http://www.elso.sk/cms.php?id_cms=2

Účelom je aby čitateľ pochopil problematiku. Hádam sa mi to aspoň trocha podarilo.

Ak áno, môžete nám dať bezvýznamné plus na facebooku.

 

Porovnávaciu tabuľku teplomerov, vlhkomerov a meteostaníc nájdete tu (kliknite).

 

Proti PLESŇOVÉ teplomery/vlhkomery nájdete tu.

 

Článok Alergia a plesne pojednáva o problematike zdravia. Polemiku o zateplení budov nájdete v článku Hurá ideme zatepliť.

 

http://hodinovymanzel-bb.wbl.sk/pas_3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist